Advies correcties drinkwater

Op eigen initiatief
Advies uniforme sociale correcties drinkwater

De SERV onderschrijft de intentie van Minister Schauvliege om de drinkwaterfactuur van kwetsbare gezinnen te verminderen. De voorgestelde maatregel zal het aantal gezinnen dat afgesloten wordt van drinkwater evenwel niet doen dalen.

Een uitbreiding van de doelgroep moet onderzocht worden teneinde alle kwetsbare gezinnen te bereiken.

Uniformisering van sociale correcties is een goede zaak, maar moet beter afgewogen worden en in breder perspectief bekeken worden, meer bepaald in samenhang met de reeds bestaande sociale vrijstellingen op de andere componenten van de waterfactuur en de toekenning van gratis drinkwater.

Alvorens een beslissing te nemen over de modaliteiten van sociale correcties en de financiering ervan moeten de herverdelingseffecten nader onderzocht worden. De SERV zal hiertoe zelf een aanzet geven in een eigen studie.