Advies consultatie Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen benaderd vanuit ruimtelijke-economische invalshoek

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium. De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Meer algemeen vraagt de SERV dat bij de operationalisering van de beleidskaders de nodige (rechts)zekerheden worden ingebouwd die houvast bieden ten aanzien van de complexiteit van de verhoudingen tussen enerzijds de diverse overheidsniveaus en anderzijds de huidige structuurplanning en toekomstige beleidsplanning.

Contact