Advies conceptnota zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Conceptnota 'Zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen. Nieuw werkingskader voor de diensten voor gezinszorg.'

Het globale kader voor de gezinszorg, zoals geformuleerd in de conceptnota bevat heel wat positieve keuzes: zoals het behoud van een brede doelgroep met zorgindicatie, rechtstreekse toegang, de integratie en verankering van de aanvullende thuiszorg. Tegelijk stelt de SERV ook vast dat er nog te weinig duidelijkheid is in de conceptnota om (1) zich nu ten gronde uit te spreken over een aantal thema’s met een sociaal-economisch belang en (2) te evalueren of het voorziene financiële groeipad toereikend is om het aanbod gezinszorg volgens de aangehaalde principes in de conceptnota te garanderen.