Advies conceptnota 'Vroeg & Nabij'

advies op eigen initiatief

De SERV brengt op eigen initiatief advies uit over de conceptnota voor een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid “Vroeg & Nabij”.  De SERV dringt er nogmaals op aan om over WVG-materies met sociaaleconomische impact om advies gevraagd te worden. In eerste instantie wil de SERV de drie doelstellingen en zeven krachtlijnen van de conceptnota onderschrijven. Een goede begeleiding en ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren werkt versterkend voor de actuele en de toekomstige kansen voor ontwikkeling en participatie aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor de ouders als voor de kinderen en jongeren.