Advies conceptnota Slim Wonen en Leven

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois

Eerder keurde de Vlaamse regering ook al de startnota’s van drie andere transitiegebieden goed (‘De sprong maken naar industrie 4.0’, ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’, ‘De transitie naar de circulaire economie doorzetten’). Drie andere zitten nog in de pijplijn (‘Werk maken van zorg en welzijn 4.0’, ‘Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem’, ‘Zorgen voor een Energietransitie’).

De SERV neemt zich voor om een reactie te geven op het geheel van de zeven startnota’s van zodra die beschikbaar zijn. Dat kan onder de vorm van een advies of onder de vorm van een bespreking op VESOC aangezien ‘over de globale voortgang van de transities minstens jaarlijks zal worden gerapporteerd binnen VESOC en het Overlegforum van de Verenigde Verenigingen’ (VR 2016 2503 DOC.0258/1QUATER).

Bijgevolg besliste de Raad om thans over de startnota ‘slim wonen en leven’ geen afzonderlijk advies uit te brengen.