Advies cofinanciering O&O bij overheidsopdrachten

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerpbesluit tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

De SERV is van oordeel dat innovatief en duurzaam aanbesteden een belangrijk instrument is om duurzame, innovatieve antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen, om de noodzakelijke transitie van het Vlaams economisch weefsel te ondersteunen en om de kwaliteit van de overheidsdiensten in markten waar de overheid een belangrijke aankoper is, te verbeteren. De SERV vindt het dan ook positief dat in het kader van het N-project het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ werd gelanceerd, waarin zowel ‘overheidsopdrachten voor innovatie’ als ‘precommercieel innovatief aankopen’ worden gestimuleerd. Met het ontwerpbesluit wordt een beslissingskader voor de cofinanciering van precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten door de publieke sector in Vlaanderen uitgewerkt. De SERV vindt dit een positieve, zij het logische, vervolgstap om precommercieel aankopen op een consistente, coherente en transparante manier binnen de Vlaamse overheid uit te rollen.
Niettemin heeft de SERV twee belangrijke opmerkingen die beide procedureel van aard zijn:

  • De lancering van 2 oproepen precommercieel aankopen. De SERV stelt vast dat twee oproepen werden gelanceerd vóór de uitwerking van het legistieke kader. De vraag stelt zich naar de rechtszekerheid en transparantie van de oproepen.
  • De procedure in het ontwerpbesluit. De SERV acht de in het ontwerpbesluit uitgetekende procedure log en tijdrovend, omwille van de diverse fasen die moeten doorlopen worden maar tevens omwille van de taakverdeling tussen de diverse betrokken instanties die betrokken zijn in de procedure: het departement EWI, VLAIO, de aanbestedende overheid, het beslissingscomité van het Hermesfonds en een multidisciplinair evaluatiepanel. De SERV pleit daarom voor een vereenvoudigde procedure waarbij enkel één overheidsinstelling, het beslissingscomité van het Hermesfonds en de aanbestedende overheid betrokken zijn. Aangezien het beslissingscomité van het Hermesfonds ingesteld werd bij het Agentschap VLAIO, lijkt het voor de SERV evident dat VLAIO als adviserende en begeleidende overheidsinstelling zal fungeren.

Contact