Advies BVR wijziging dienstencheques

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende dienstencheques

De Vlaamse sociale partners raakten het niet eens over de adviesvraag omtrent de indexering dienstencheques.

De standpunten van de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties vindt je terug in het advies.

Contact