Advies BVR MER-plicht permanente omlopen

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit VR tot wijziging besluit VR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne & BVR van 10 december 2004 houdende vaststelling categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage, wat betreft de omlopen van motorvoertuigen en vaartuigen

Contact