Advies BVR gewelddadige radicalisering

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het (nog te stemmen) decreet over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie