Advies BVR beroepskwalificatie loopbaanbegeleider

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Jo Brouns
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider en de vergoeding voor de gemandateerde onderneming

Het is goed dat de Vlaamse Regering de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding versterkt door een kwalificatievoorwaarde voor loopbaanbegeleiders in te voeren. Alleen is het nog niet mogelijk om deze kwalificatie te bekomen. Dat aanbod moet nu snel ontwikkeld worden.

De Vlaamse Regering trekt zowel de vergoeding aan de dienstverlener als de bijdrage van de gebruiker op. De SERV vraagt om een prijsaanpassingsmechanisme op te nemen in het BVR om marktconforme prijzen voor de dienstverlener te handhaven. De gebruikersbijdrage optrekken verhoogt de financiële drempel. Dat gaat in tegen de Vlaamse beleidskeuze om meer werknemers aan het stuur van hun loopbaan te zetten. De SERV vraagt om het instrument loopbaanbegeleiding te versterken en de anciënniteitsdrempel te verlagen van zeven naar één jaar. Dit kan de participatie van midden- en kortgeschoolden aanzienlijk verhogen.

Contact