Advies buitenschoolse opvang en activiteiten

advies op eigen initiatief

De SERV is bezorgd over de plannen van de Vlaamse Regering voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Het besluit van de Vlaamse Regering biedt onvoldoende duidelijkheid en garanties voor de lokale besturen en samenwerkingsverbanden voor kinderopvang. Zonder voldoende middelen voor alle kinderen en lokale besturen dreigt de hele omvorming een verdeling van de schaarste te worden, eerder dan de beoogde verrijking van het aanbod.

Voor de SERV is kinderopvang zeer belangrijk vanuit sociaal-economisch standpunt: kinderopvang en activiteiten maken het ouders mogelijk om te werken en opleiding te volgen. Begin mei bracht de SERV daarom een advies op eigen initiatief uit om te evolueren naar een kinderopvangmodel op maat van de noden van de ouders en een soepel werkende arbeidsmarkt en samenleving.

Het nieuwe BVR laat het beleid voor kinderopvang te veel bepalen door de beschikbare middelen en niet door de echte prangende noden. Ook het ontbreken van een duidelijk en duidend groeipad dreigt een tweedeling bij de Vlaamse lokale besturen te doen ontstaan. We evolueren op die manier naar gemeenten die uit andere bronnen bijkomende middelen kunnen inzetten om de uiteindelijke doelstellingen van het decreet te realiseren en naar lokale besturen die dat niet kunnen bv. door hun sociaal-economisch zwakkere bevolking of andere noden. Zo voeden we een samenleving van twee snelheden voor gezinnen en kinderen.

Ook het bedrag van 50 euro per kind is niet de beste keuze volgens de SERV. Dat bedrag is er louter op gericht om voldoende lokale besturen te kunnen bedienen met het budget van 6,3 miljoen euro en ligt beduidend lager dan het bedrag per kind dat in de huidige budgetten voorzien wordt. Dit kan onmogelijk volstaan om de kost te dekken na aftrek van de ouderbijdrage.

Wil de Vlaamse Regering de werkzaamheidsgraad voldoende opkrikken, dan is flexibele, kwaliteitsvolle én betaalbare kinderopvang een belangrijke voorwaarde om zoveel mogelijk ouders te stimuleren richting arbeidsmarkt. Daarom moet het aanbod en de financiering van de kinderopvang verder gaan dan het minimale vindt de SERV.