Advies besluit uitbreiding tijdelijk project 'Schoolbank op de werkplek'

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Advies over besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project ‘Schoolbank op de werkplek’ rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding

De SERV staat achter het tijdelijke project ‘Schoolbank op de Werkplek’ om het nieuwe stelsel van duaal leren in Vlaanderen op te starten en om de nodige lessen te kunnen trekken voor de organieke invoering van het stelsel. De raad is dan ook positief over een uitbreiding van het tijdelijk project ‘Schoolbank op de Werkplek’. De raad formuleert echter een aantal bedenkingen bij de omvang van de uitbreiding en de sterke focus op beroepsgerichte opleidingen, alsook bij de selectievoorwaarden en de voortrajecten en de brugprojecten.

Contact