Advies besluit tijdelijk handelingskader PFAS

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
BVR tot vaststelling van een tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen en voor de invulling van het saneringscriteriuw, vermeld in art. 19 §1 vh Bodemdecreet van 27.10.2006 voor PFAS-houdende bodem

SERV en Minaraad onderschrijven de urgentie van de PFAS-aanpak en appreciëren dat de Vlaamse Regering werk maakt van een normenkader. Dit biedt duidelijkheid en rechtszekerheid aan de hele sector op termijn. Wel is het belangrijk dat de regeling op gezette tijden geëvalueerd en desgevallend bijgesteld zal worden. De raden formuleren in die optiek vragen, bemerkingen en/of suggesties bij de milieu-effect-inschatting, bij de codes van goede praktijk, bij de jaarlijkse evaluatie, bij de uitvoeringsmodaliteiten en bij het Europese kader en de interpretaties en consequenties hiervan.

Samenwerking met
Minaraad

Contact