Advies besluit over het peilbeheer

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten

SERV, Minaraad en SALV vinden het positief dat concrete stappen worden gezet richting onderbouwde en overlegde doelstellingen voor het kwantitatief beheer in een deel van de waterlopen. Ze vragen wel een betere samenhang in het regelgevend kader en het opstellen van indicatoren voor landbouw en natuur. Ook is er verduidelijking nodig bij de scope van het instrument van peilbeheer. De voorgestelde processen zijn positief, maar doen wel vragen rijzen inzake capaciteit en tijdspad.

 

Samenwerking met
SALV
Minaraad

Contact