Advies Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020

advies op vraag
Federaal minister van Energie Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling
Marie Christine Marghem

Federaal minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, heeft de FRDO en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de Raad (SERV, Minaraad, CESW, CWEDD, CES-ESR, CREBC-CLBHG) om advies gevraagd over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. Het Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 beschrijft in het kort de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en de impact ervan op verschillende kwetsbare sectoren, het geeft een overzicht van de belangrijkste bestaande en lopende gewestelijke en federale initiatieven met betrekking tot de klimaatadaptatie en het identificeert 11 gecoördineerde acties die op nationaal vlak moeten worden ondernomen om het adaptatiebeleid van de verschillende actoren efficiënter te maken.

Samenwerking met
CESW
CWEDD
ESRBH
Minaraad
RLBHG