Advies beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking 2019-2024

advies op eigen initiatief

De SERV fungeert al jaren als partner van het Vlaams internationaal beleid. De sociale partners streven ernaar hun belangrijke positie als structurele partner binnen het Vlaamse internationale beleidsveld te bestendigen en te versterken. Zo ondersteunt de SERV het Vlaams buitenlands beleid en vindt hij een grotere betrokkenheid van Vlaanderen bij het maken van Europese en mondiale afspraken aangewezen. In zoverre de beslissingen van internationale fora een directe en wezenlijke invloed hebben op de sociaaleconomische omgeving in Vlaanderen, beschouwt de SERV het als zijn kernopdracht zijn stem te laten gelden.

De Vlaamse sociale partners zullen getrouw verder blijven samenwerken met internationale partners en op zoek gaan naar partnerschappen. Ze bieden zich opnieuw aan als technische partner van het Vlaams buitenlands beleid en zullen zelf blijvend inzetten op deelname aan Europese projecten van ervaringsuitwisseling en samenwerking. Inhoudelijk stellen ze voor om de thema’s van sociaal overleg niet te laten vallen en zijn ze bereid hun expertise mee in te schakelen bij de internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.

Contact