Advies begroting 2024

advies op eigen initiatief

Volgens berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zal de Vlaamse begroting in 2023 een tekort van 3,12 miljard euro hebben. Dat is 54 miljoen euro lager dan het resultaat bij de aangepaste begroting 2023. Bij ongewijzigd beleid neemt het begrotingstekort volgend jaar verder af naar 1,93 miljard euro. Oosterweel en Vlaamse Veerkracht buiten beschouwing gelaten, kan de Vlaamse begroting bij ongewijzigd beleid in evenwicht zijn in 2026, een jaar eerder dan de Vlaamse Regering zelf vooropstelt. Tegelijk stelt de SERV vast dat de Vlaamse schuld dit jaar toeneemt tot 39,26 miljard euro en tegen 2027 zelfs 49,10 miljard euro kan bedragen.