Advies begroting 2018

advies op eigen initiatief

De SERV gaat in dit advies vooral dieper in op het spanningsveld dat het begrotingsbeleid vandaag complex maakt. Enerzijds zijn er behoeften voor bijkomende uitgaven in vooral investeringen, anderzijds zijn er beperkingen op de overheidsuitgaven, voornamelijk door de engagementen binnen het Europese begrotingskader.

Er dringen zich in de visie van de SERV dan ook keuzes op, die kunnen samengevat worden in vier doelstellingen:

  1. Een structureel begrotingsevenwicht blijft de basis voor de houdbaarheid van de Vlaamse overheidsfinanciƫn.
  2. De uitgaven voor overheidsinvesteringen dienen sneller te groeien dan deze voor andere uitgaven.
  3. De SERV ondersteunt de dialoog van de Belgische overheden met de Europese Commissie, zodat strategische investeringen in de loop van de tijd op een geƫigende manier in de Europese begrotingsopvolging kunnen verwerkt worden.
  4. De Vlaamse schuldnormering kan rekening houden met de prioriteiten qua investeringen. Bijkomende schuldopbouw (buiten reeds aangegane of besliste schuld) kan enkel verantwoord worden voor strategische investeringen.

Contact