Advies avenant samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche
Ontwerpdecreet houdende instemming met avenant aan SA 30.05.2010 tussen Federale staat, het Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest en Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie.

?Op 27 november 2013 ontving de SERV een vraag tot advies met betrekking tot het ontwerp van decreet houdende instemming met de avenant aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie. De avenant bij dit samenwerkingsakkoord legt de budgettaire inspanningen voor het begrotingsjaar 2010 vast en verlengt de toepassing van het samenwerkingsakkoord met een jaar. De SERV formuleert hierover een positief advies.