Advies asbestafbouwbeleid

  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het DABM en het materialendecreet

  De Vlaamse Regering wil werk maken van een versnelde asbestafbouw om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Hoewel de productie en het gebruik van asbest al jaren verboden zijn, vormt het asbest dat nog in gebouwen verwerkt is een blijvend risico dat iedereen aangaat. De SERV, de Minaraad en de SALV vinden de versnelde afbouw positief en formuleren in een gezamenlijk advies concrete aanbevelingen bij de voorgestelde beleidsaanpak zoals de inventarisatieplicht en de gefaseerde verwijderingsplicht van asbest. Zij steunen de geïntegreerde aanpak met andere beleidsdoelstellingen inzake klimaat en energie en wijzen op het belang van een goed sloopbeheer.

  Samenwerking met
  Minaraad
  SALV

  Thema's en trefwoorden