Advies actualisatie beroepskwalificaties

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Advies invoering procedure aanpassing of schrapping van beroepskwalificaties

De raad vindt het zonder meer positief dat met dit wetgevend initiatief een procedure wordt uitgetekend om de beroepskwalificaties (BK) te actualiseren. Dit draagt bij aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en zorgt voor een actuele Vlaamse Kwalificatiestructuur die tot doel heeft het levenslang leren te bevorderen. Het initiatief voor een actualisering moet volgens de raad in de eerste plaats uitgaan van  de indieners van de beroepskwalificatiedossiers (BKD’s). Zij dienen een engagement aan te gaan om op regelmatige tijdstippen de beroepskwalificatie(s) te screenen en het nodige initiatief te nemen om de BK’s te actualiseren. De raad wil die betrokkenheid van indieners van de BKD’s bij de actualisering  verankerd zien in het voorliggend besluit. AHOVOKS heeft als kwaliteitsbewaker zeker een belangrijke, ondersteunende en faciliterende rol te spelen in het proces van actualisering.

Contact