Advies actieplan droogte en overstromingen

    advies op vraag
    Voorzitter CIW
    Bernard De Potter

    Het korte tijdsbestek laat niet toe om een onderbouwd advies over dit ontwerp Actieplan te formuleren. De SERV formuleert wel enkele bemerkingen en aanbevelingen met oog op een efficiënt en doeltreffend consultatieproces. Sectororganisaties die dat wensen zullen apart nog concrete suggesties en aanvullingen op het ontwerp Actieplan overmaken aan het secretariaat van de CIW.