Advies actieplan asbestafbouw

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De SERV adviseerde samen met de Minaraad en de SALV over het ontwerp Actieplan Asbestafbouw 2023. Dit plan bevat – nieuwe en bijgestelde – voorstellen om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. De raden verwelkomen dit beleidsinitiatief evenals de verderzetting van de sectorprotocollen die asbestafbouw financieel ondersteunen. Ze appreciëren dat in dit Actieplan een aantal aanbevelingen uit hun advies over het eerste Actieplan van 2018 zijn meegenomen. 
Er zijn echter nog een aantal aandachtspunten zoals een betere bescherming van huurders, een uitbreiding van de inventarisatieverplichting van asbest naar verhuur van risico-woningen, een gefaseerde verwijderingsplicht voor residentiële risico-woningen en een jaarlijkse voortgangsrapportage.

Samenwerking met
Minaraad
SALV

Contact