Actieplan werkbaar werk

Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk

Als antwoord op de tegenvallende werkbaarheidscijfers voor werknemers en zelfstandige ondernemers, zetten de Vlaamse sociale partners samen hun schouders onder een actieplan werkbaar werk. Met 32 acties en engagementen pakken ze de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen aan. Zo stellen ze een werkbaarheidsscan voor, een laagdrempelige doorlichting op maat van ondernemingen en organisaties die uitwijst waar het werkbaarheidsschoentje precies knelt. De resultaten kunnen bedrijven en organisaties op weg helpen bij het opstarten van een traject en het uitwerken van werkbaarheidsacties. Een nieuw op te richten werkbaarheidsfonds moet voor een financieel duwtje in de rug zorgen. Verder geloven de sociale partners sterk in kwaliteitsvol leiderschap en willen ze meer aandacht voor een coachende en waarderende leiderschapsstijl. Dat kan werkstress en burn-out tegengaan en medewerkers duurzaam aan de slag houden.

Contact