Webshop wordt steeds belangrijker voor ondernemingen

Vlaamse ondernemingen zijn steeds meer overtuigd van het belang van online aanwezigheid. Meer dan negen op de tien (92%) hebben een website of zijn actief op sociale media en een kwart van alle ondernemingen (26%) biedt (een deel van) hun producten of diensten te koop aan via een webshop. Digitale afwezigheid wordt een zeldzaamheid. In 2018 hadden twee op de tien (18%) ondernemingen geen website of webshop, in 2021 nog maar één op de tien (8%). Het aandeel ondernemingen dat een website combineert met een webshop steeg in dezelfde periode van 15% naar 25%. De coronacrisis speelde daarin een rol.

Om de drie jaar voert de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid een Ondernemingsenquête uit bij een representatieve steekproef van ruim duizend ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. De resultaten geven een unieke inkijk in hoe ondernemingen hun competentiebeleid uitbouwen maar ook hoe ze omgaan met digitalisering, de flexibele inzet van personeel en wat de gevolgen zijn van de coronacrisis. In het rapport dat nu gepubliceerd wordt, ligt de focus op digitalisering.

Vlaamse ondernemingen zijn steeds meer overtuigd van het belang van online aanwezigheid. Meer dan negen op de tien (92%) hebben een website of zijn actief op sociale media en een kwart van alle ondernemingen (26%) biedt (een deel van) zijn producten of diensten te koop aan via een webshop. Digitale afwezigheid wordt een zeldzaamheid. In 2018 hadden twee op de tien (18%) ondernemingen geen website of webshop, in 2021 nog maar één op de tien (8%). Het aandeel ondernemingen dat een website combineert met een webshop steeg in dezelfde periode van 15% naar 25%. De coronacrisis speelde daarin een rol.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “Uit de Ondernemingsenquête van de SERV blijkt dat steeds meer ondernemingen een website hebben of actief zijn op sociale media. Ondernemingen die online verkopen, innoveren ook vaker hun producten en diensten. Online verkoop hielp bovendien mee om bedrijven en werknemers actief te houden tijdens de coronacrisis.”

Steeds meer ondernemingen gebruiken webshop

Online shoppen zit duidelijk in de lift en dat hebben de ondernemingen begrepen. Steeds meer ondernemingen bieden hun producten of diensten online aan. Een kwart van alle Vlaamse ondernemingen (26%) verkoopt (een deel van) zijn producten en diensten via een webshop. Bij de vorige meting in 2018 was dat nog 16%. Vooral in de handel is de online verkoop sterk toegenomen. Het aandeel handelaars met een webshop is op drie jaar tijd verdubbeld van 22% naar 41%.

Ook de land- en tuinbouw heeft een grote inhaalbeweging gemaakt. In 2018 had slechts de helft van de land- en tuinbouwondernemingen een website, het laagste aandeel van alle sectoren. Nu hebben ze bijna allemaal een website, evenveel als het gemiddelde over alle sectoren heen. Meer dan negen op de tien Vlaamse ondernemingen heeft een website (92%).

De ondernemingen zelf zijn ook helemaal mee met het online kopen, digitaal bestellen is de standaard. Waar zij gemiddeld de helft van hun bestellingen (53%) online ontvangen, plaatsen zij zelf zeven op de tien (70%) bestellingen digitaal.

Ook de overheidsdiensten en de social profit blijven niet achter. Alle bevraagde overheidsdiensten hebben een website net als 96% van de ondernemingen in de social profit. Zeven op de tien informatieaanvragen of formaliteiten verlopen via elektronische weg.

Invloed corona

Uit de Ondernemingsenquête bleek eerder al dat innoveren de enige maatregel was die ondernemingen een grotere kans gaf om de coronacrisis goed te doorstaan. Dat neemt niet weg dat andere maatregelen, zoals online verkoop, geholpen hebben om erger te voorkomen. Hun producten of diensten online verkopen gaf ondernemingen die deels of volledig moesten sluiten of die de vraag zagen afnemen de kans om toch te blijven ondernemen.

 

2018 N=1590, 2021 N=1625 Chi²: land- of tuinbouw p<0,001, industrie p>0,05, bouw p<0,05, diensten p<0,05, social profit p>0,05, overheid & onderwijs p>0,05, handel p<0,05, totaal p<0,001. Voor een aantal cellen gaat het om kleine aantallen

Contact