Vlaamse sociale partners hopen nu snel werkgelegenheidsakkoord met Vlaamse Regering af te sluiten

De conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt die minister van Werk Crevits morgen 19 april 2022 organiseert, zoomt in op de nijpende arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen. Deze conferentie onderlijnt het belang van een snelle en krachtige aanpak van de problemen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ondanks de arbeidskrapte en de mismatch, is er nog een grote reserve aan mensen die omwille van uiteenlopende redenen niet actief (kunnen) deelnemen aan de arbeidsmarkt. Verder blijft de werkbaarheid van jobs cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen aan de slag kunnen blijven en niet uitvallen.

Om deze problemen aan te pakken sloten de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties einde maart het Vlaams werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ met een veertigtal voorstellen voor de  arbeidsmarkt. Dat akkoord  steunt op vier pijlers: (1) activeren met meer resultaat en (her)intreders aantrekken, (2) opleiding sterker aanmoedigen, (3) inzetten op werkbaar werk en (4) kansen benutten van interregionale mobiliteit en economische migratie. Het doel is een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame tewerkstelling voor zoveel mogelijk mensen.

Het overleg tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering om tot een tripartiet akkoord te komen en de maatregelen concreet uit te voeren is lopende. De Vlaamse sociale partners kijken intussen uit naar de werkgelegenheidsconferentie van morgen waaraan ze ook actief deelnemen. Ze hopen daarna snel  een VESOC-werkgelegenheidsakkoord met de Vlaamse Regering af te sluiten om structurele maatregelen te nemen voor een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame tewerkstelling voor zoveel mogelijk mensen.

Contact