Sociale partners vragen snellere woningrenovatie en defossilisering als antwoord op hoge energieprijzen

Woningen veel sneller energiezuinig maken en loskoppelen van fossiele energie is het beste antwoord op de hoge energieprijzen. De Vlaamse sociale partners van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) vragen daarom aan de Vlaamse Regering om ketels op gas en stookolie sneller uit te faseren bij ketelvervanging en nieuwbouw en om de renovatieverplichting aan te scherpen. Energiehuizen en lokale besturen moeten extra versterking krijgen om op veel grotere schaal mensen te begeleiden om hun energieverbruik te verminderen en te defossiliseren. OCMW’s moeten een vangnet op maat kunnen vormen voor wie met de huidige crisismaatregelen onvoldoende geholpen wordt. Tot slot moet een dringende mobilisatie van arbeidskrachten de bouwsector voor deze operatie versterken.

Hans Maertens, voorzitter SERV: “We moeten veel meer inzetten op woningrenovatie en defossilisering als we een antwoord willen bieden op de stijgende energieprijzen. Ondernemingen zien net als gezinnen de prijzen stijgen maar zij krijgen geen compensaties van de overheid. Het is belangrijk dat de regering erover waakt dat ondernemingen ruimte houden voor overige investeringen wanneer zij hen energie-efficiëntie-investeringen oplegt.”

Snelle investeringen beschermen tegen hoge energieprijzen

De huidige campagnes die gezinnen stimuleren om - liefst voor de volgende winter - te investeren in energiebesparing en defossilisering zijn positief. Die investeringen beschermen gezinnen structureel tegen hoge energieprijzen. Nu heeft een deel van de gezinnen nog ruimte om te investeren omdat ze tijdens de coronacrisis hebben gespaard. Maar als hoge energieprijzen aanhouden en nog meer gaan wegen op de facturen, zal die investeringsruimte verder verkleinen.

Door fossiele ketels sneller uit te faseren bij wie een ketel vervangt of bouwt, worden jaarlijks ruim 100.000 ‘verkeerde’ investeringen vermeden die de afhankelijkheid van gas en olie verlengen. De Vlaamse Regering moet de renovatieplicht fors opvoeren. De huidige label D-verplichting bespaart nauwelijks energie en garandeert niet dat een woning warmtepompklaar is. Er zijn ook meer inspanningen nodig om verwarmen met een warmtepomp financieel interessanter te houden dan verwarmen met gas of stookolie, ook als gas en stookolie weer goedkoper worden. Verder mag de renovatiesnelheid niet vertragen door bepaalde vereisten omtrent het minimumaandeel hernieuwbare energie.

OCMW’s en energiehuizen bieden een aanpak op maat

Hoe hard gezinnen geraakt worden door de hoge energieprijzen hangt af van een heleboel factoren: hun financiële situatie, verwarmingswijze, energieverbruik, energiecontract … Grote verschillen tussen gezinnen maken meer gerichte steun en maatwerk noodzakelijk.

OCMW’s zijn het best geplaatst om mensen met betalingsproblemen op maat te helpen. Zij bieden financiële steun en begeleiding naar een voordeliger contract of naar energie-investeringen, in samenspraak met energiehuizen. Ook energiehuizen en energieloketten die technisch en praktisch begeleiden bij energie-investeringen, hebben extra versterking nodig om de massale versnelling op het terrein te kunnen realiseren. Tegelijk zijn veel nieuwe en energiezuinige sociale woningen nodig. De wachtlijst voor een sociale woning telt nu al 150.000 gezinnen. Dat aantal kan toenemen door de opvang van vluchtelingen als gevolg van de Oekraïnecrisis en door een slinkend aanbod aan private huurwoningen als gevolg van bijkomende energievereisten.

Bouwsector: overbevraagd en onderbemand

De bouwsector heeft nood aan veel meer arbeidskrachten om de energie-investeringen in de praktijk te brengen. Mensen moeten massaal gemobiliseerd en herschoold worden voor een job in de bouw. Ook beveelt de SERV aan om zo snel mogelijk verwarmingsdeskundigen om te scholen naar warmtepompspecialisten. Zo’n omscholing kan snel gebeuren, soms al binnen één week.

Energievereisten voor ondernemingen worden al vanzelf strenger

De SERV vraagt zich af of de extra energievereisten van de Vlaamse Regering voor ondernemingen nu wel realistisch en wenselijk zijn. De huidige energieverplichtingen zorgen er al voor dat ondernemingen veel meer moeten investeren in energie-efficiëntie omdat die projecten bij hoge energieprijzen rendabeler worden. Strengere eisen kunnen ruimte voor andere investeringen wegnemen. De SERV vraagt om strategische investeringen en activiteiten te beschermen in de landbouw- en voedingssector en enkele andere sectoren en om rekening te houden met de impact van stijgende energieprijzen en loonkosten op de investeringsruimte voor ondernemingen. Dit moet weloverwogen gebeuren omdat er voor ondernemingen geen maatregelen genomen zijn die de energieprijzencrisis temperen.

Prijsindicatoren overschatten mogelijk de facturen

De sociale partners vragen meer verfijnde cijfers over de reële energiefacturen en de betaalbaarheidsproblemen. Er zijn indicaties dat de maandelijkse energieprijsindicatoren de reële gemiddelde energiefacturen mogelijk overschatten. Onderzoek van transactiecijfers in Nederland toont dat de facturen veel minder hard stegen dan de inflatiecijfers doen vermoeden (30% in plaats van 90%). Zo’n cijfers lijken in Vlaanderen niet beschikbaar. Goede indicatoren zijn belangrijk omdat ze worden gebruikt om de gezondheidsindex te berekenen die bepalend is voor de indexatie van lonen en uitkeringen. Maar ook sociale tarieven, netbeheerderstarieven en voorschotfacturen worden berekend op basis van deze indicatoren. Betere en snellere cijfers over betaalbaarheidsproblemen zijn cruciaal om het beleid en de middelen te kunnen richten op de reële noden.