SERV vraagt meer overheidsinvesteringen

In hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulke investeringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “De verwachte heropleving van de economie bleef tot nu toe uit, maar we verwachten voor 2017 wel een significante groei. Dit zal een positieve impact hebben op de overheidsfinanciën, zodat ruimte voor bijkomende investeringen ontstaat.”

Structureel begrotingsevenwicht

De SERV stelt in zijn jaarlijkse evaluatierapport over de ingediende Vlaamse begroting vast dat de begroting structureel in evenwicht is. Dat betekent een evenwicht zonder eenmalige maatregelen en conjuncturele schommelingen in rekening te brengen. Het structureel evenwicht is gerealiseerd in deze begroting, constateert de raad.

De SERV merkt echter belangrijke verschillen tussen de begroting 2017 en de informatie waarover de raad beschikte bij opmaak van zijn advies. De twee belangrijkste zijn:

  • een aantal uitgaven zijn tijdelijk verminderd, waarvan de Oosterweelverbinding het belangrijkste element is,
  • enkele uitgaven bevinden zich nog in een opstartfase, zoals het nieuwe forfaitmechanisme in de zorgsector.

De SERV vraagt aandacht voor de evolutie van al deze aspecten.

Bijkomende investeringen nodig

Een belangrijk aspect van de groeiende complexiteit van de begrotingsrapportering en –opvolging is het Europees Stelstel van Rekeningen (ESR2010). De SERV onderscheidt in zijn rapport drie fases in de verwerking van investeringen in de ESR-overheidsboekhouding.

In de huidige derde fase is een bijkomende investeringsimpuls wenselijk voor de SERV. De Vlaamse en Belgische overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en deze investeringen hebben een groeibevorderende impact.

De SERV vraagt dat de regering kiest voor investeringsprojecten met een grote economische en maatschappelijke meerwaarde die maximaal gebruik maken van de investeringsmogelijkheden conform het ESR2010.

Contact