Meer investeren moet prioriteit zijn en blijven voor Vlaamse Regering

Hoewel de Vlaamse Regering haar begroting 2018 voor het eerst sinds jaren in een gunstig(er) economisch klimaat kan opmaken, blijven de sociaal-economische uitdagingen groot. Een sterke investeringsimpuls blijft nodig volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Deze investeringsuitgaven moeten sneller stijgen dan de andere uitgaven. De SERV ondersteunt de Vlaamse Regering ook om in de geplande dialoog met de Europese Commissie naar oplossingen te zoeken om strategische investeringen over meerdere jaren in de begroting te verwerken.

Ann Vermorgen, voorzitter SERV: “Nu de economische groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 gunstig zijn, komt er meer ademruimte voor de Vlaamse begroting. Toch blijven groeibevorderende initiatieven belangrijk voor onze Vlaamse economie. Verder pleiten de sociale partners ervoor om zeer voorzichtig te zijn met het aangaan van nieuwe schulden. Dat kan enkel voor strategische investeringen.”

Structureel evenwicht blijft doel

Voor de Vlaamse sociale partners blijft een structureel evenwicht de basis voor de houdbaarheid van de Vlaamse overheidsfinanciën. Dat betekent dat de evolutie van de Vlaamse overheidsuitgaven niet hoger mag zijn dan de evolutie van de Vlaamse ontvangsten. De sociale partners hechten een groot belang aan een verantwoord begrotingsbeleid zowel langs ontvangsten- als uitgavenzijde.

Investeringsuitgaven moeten sneller groeien dan andere uitgaven

Volgens de SERV moeten de investeringsuitgaven systematisch sneller stijgen dan de niet-investeringsuitgaven. Hierdoor neemt het aandeel van de investeringen in de totale begroting toe.

De SERV pleit daarbij voor een ruime definitie van investeringsuitgaven. Het gaat niet enkel om eigen investeringen van de Vlaamse overheid, maar ook om Vlaamse steun aan bedrijven, financiële instellingen en gezinnen, investeringssteun van gemeenten en uitgaven voor het onderhoud van wegen en waterwerken. Samen vertegenwoordigen deze investeringen vandaag 9,5% van de Vlaamse uitgaven. Daarnaast kan bij de huidige conjunctuur- en ontvangstenprognoses, ook de reële groei van de niet-investeringsuitgaven positief blijven zodat ook hier nieuwe beleidsinitiatieven mogelijk blijven.

Strategische investeringen verdienen afzonderlijke behandeling

De SERV ondersteunt de Vlaamse Regering om in de geplande dialoog met de Europese Commissie oplossingen te zoeken voor de verwerking van strategische investeringen in de begroting. Het is voor de SERV aangewezen dat er tegen de opmaak van de begroting 2019 hierover duidelijkheid is.

Bijkomende schuld enkel voor strategische investeringen

Ook met gunstige economische vooruitzichten vraagt de SERV zeer voorzichtig om te gaan met het maken van nieuwe schuld. Dat kan enkel voor bijkomende strategische investeringen.

Welke inspanningen zijn nodig bij de begrotingsopmaak 2018?

Met de informatie waarover de raad op dit ogenblik beschikt (incl. de begrotingsverwachtingen), raamt de SERV dat de Vlaamse begroting 2018 bij ongewijzigd beleid een structureel evenwicht zal bereiken.

Contact