Duaal leren zit in de lift, maar technisch onderwijs blijft achter

Na enkele jaren proefdraaien, start duaal leren vanaf 1 september 2019 officieel. Ongeveer 100 scholen dienden bijna 400 aanvragen in om vanaf volgend schooljaar leren op de schoolbank met leren op de werkplek te combineren. De Vlaamse sociale partners, die duaal leren een warm hart toedragen, zijn blij met zoveel interesse. Een echte trendbreuk zal er echter pas komen als ook meer technische opleidingen in de derde graad van het technisch onderwijs (TSO) en Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) duaal gaan. Nu concentreren de aanvragen zich vooral in de specialisatiejaren van het beroepssecundair onderwijs (BSO).

Caroline Copers, voorzitter SERV: “De interesse in duaal leren zit in de lift, zowel bij de scholen als bij de leerlingen en hun ouders. Willen we van duaal leren echt een succes maken, dan moet het meer zijn dan oude wijn in nieuwe zakken. Als we echt het verschil willen maken met de vroegere systemen van leren en werken, dan moet duaal leren ook in meer technische opleidingen doordringen. Dat is huiswerk voor de volgende Vlaamse Regering.

SERV adviseert  ruim acht op de tien aanvragen positief

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) maakte de voorbije maand op vraag van minister Crevits een evaluatie van de aanvragen duaal leren voor volgend schooljaar. Via Syntra Vlaanderen vroeg de SERV de sociale partners die in de sectorale partnerschappen zetelen naar hun inschatting. Zij bekeken in welke mate de voorstellen op de arbeidsmarkt gericht zijn. Zowel de arbeidsmarktinfo, de regionale spreiding van de aanvragen, het lokaal overleg en samenwerking, expertise en infrastructuur en de visie op duaal leren kwamen aan bod. Dat is voor 339 (85%) aanvragen positief. 58 aanvragen krijgen een ongunstige beoordeling omdat er onvoldoende spreiding is of er een risico is op het vinden van onvoldoende leerwerkplekken of het ontbreken van expertise en/of uitrusting op de leerplaats.

Nog veel groeimarge voor het schooljaar 2020-2021

De nieuwe opleidingen duaal leren gaan volgend schooljaar van start, maar de sociale partners kijken al verder. Het draagvlak voor duaal leren moet nu snel breder worden zodat meer leerlingen hier voluit kunnen voor kiezen. In oktober 2018 waren er bv. nog maar 1098 leerlingen in duaal leren ingeschreven. Het komt er dus op aan scholen te stimuleren om buiten de grenzen van het vroegere leren en werken te kijken en duaal leren echt toe te passen zoals het bedoeld is.

De sociale partners zien in de eerste plaats groeimogelijkheden in duale opleidingen met een dubbele finaliteit. Dat zijn vooral meer technische richtingen in het TSO en Se-n-Se. Een forse groei van duaal leren ligt daar voor het grijpen.

Verder vinden de sociale partners het belangrijk dat scholen in een bepaalde regio goede afspraken maken over de spreiding van het duaal aanbod zodat naburige scholen bv. niet dezelfde opleiding aanbieden voor weinig leerlingen zonder enige vorm van samenwerking. Zij moeten er ook over waken dat er anderzijds geen overaanbod komt in bepaalde richtingen want zo komt het voorzien van voldoende leerwerkplekken in gevaar.

Tot slot is het de ambitie van de sociale partners om ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs duaal leren in te voeren.