Discriminatie op het werk: het is gauw gebeurd

Discriminatie op het werk zit soms in een klein hoekje. Een ongepaste opmerking, een niet-zo-grappig grapje… Het is gauw gebeurd. De Vlaamse overheid en de Vlaamse sociale partners willen het onderwerp aankaarten via een bewustmakingscampagne.

Discriminatie verschijnt in vele vormen, maar in elk van hen vindt het een oorsprong in een ongevoeligheid of een gebrek aan inlevingsvermogen in andere mensen. Het is inderdaad gauw gebeurd. Ook op het werk is dat zo. Tussen werkgever en werknemer, maar evengoed tussen medewerkers onderling. De Vlaamse Regering en de sociale partners besloten om een bewustmakingscampagne rond het thema op te zetten.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “We zijn ons vaak onvoldoende bewust van de gevolgen van onze woorden en daden op andere mensen, ook in de werksfeer. Een discriminerende opmerking, een fout grapje… In een goede werksfeer horen die eigenlijk niet thuis. Daarom heb ik samen met de sociale partners een campagne op het getouw gezet. Ik heb hen betrokken van bij de start van de eerste gesprekken over deze campagne, samen met Unia, het Minderhedenforum en Grip vzw. Ik vond het belangrijk dat de campagne ook door hen gedragen werd. Anders blijft ze toch dode letter.”

SERV-voorzitter Ann Vermorgen: “Non-discriminatie is een thema dat de SERV en de Commissie Diversiteit al lang nauw aan het hart ligt. Discriminatie, in eender welke vorm, is voor ons onaanvaardbaar. Wij zien deze campagne dan ook als een belangrijk instrument om hier meer bewustwording rond te creëren. De spots en beelden zullen voor veel mensen herkenbaar zijn en kunnen ervoor zorgen dat zowel werknemers als werkgevers in het vervolg twee keer nadenken over hun uitspraken.”

Ondervoorzitter van de SERV Hans Maertens: “Kleine verwijten en vooroordelen scheppen al snel een sfeer waarin discriminatie kan wortel schieten en dat doet een bedrijf op termijn geen goed. Wij willen met deze campagne dan ook een duidelijk signaal geven dat discriminatie voor ons niet kan, niet tussen werknemers onderling én ook niet tussen werkgever en werknemer. Wij hopen met deze campagne een stap in de goede richting te kunnen zetten.”

De radiocampagne start vanaf 21 september op Radio 1, StuBru en Joe FM. Er komen ook advertenties in kranten en op de belangrijkste social media zullen filmpjes verschijnen. En er zullen campagneposters verspreid worden die op de werkvloer opgehangen kunnen worden. De campagne wordt begeleid door de website www.hetisgauwgebeurd.be waar alle campagnemateriaal te vinden is, samen met alle informatie over discriminatie, hoe je ermee om kan gaan en een link naar het Meldpunt.

Contact