De gemeenschappelijke thema’s en doelstellingen uit de sectorconvenants bieden een basis voor intersectorale initiatieven.

De sectorconvenants, formeel "Protocols van samenwerking", bestaan uit drie delen:

  1. visie van de sector op de ontwikkelingen in de sector op korte en lange termijn
  2. de prioriteiten
  3. acties

De visie, de prioriteiten en de acties moeten de drie decretale kapstokken bevatten (betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, leven lang leren en competentiebeleid en diversiteit en evenredige arbeidsdeelname). Bovendien werden 4 rode draden geselecteerd die de aandacht voor intersectorale initiatieven, relance, competentie- en loopbaangericht werken en partnerschappen op het snijvlak leren, werken en innoveren benadrukken.

Hieronder vind je een overzicht van de sectoren en hun sectorfondsen die een sectorconvenant afsloten:

Op de site van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) kan je de goedgekeurde convenants downloaden.

38 sectoren sloten een convenant en addendum non-discriminatie en inclusie af voor de periode 2021 - 2022. Daarnaast sloten 20 sectoren een addendum duaal leren af. Voor het eerst ondersteunen drie intersectorale adviseurs gezamenlijke initiatieven met een focus op de thema’s werkbaar werk, jobmobiliteit, non-discriminatie, inclusie, levenslang leren en competentiebeleid.