Samenstelling Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

Voorzitter

 • Jambon Jan, minister-president van de Vlaamse Regering

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
   • Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV
   • Van Heetvelde Werner, federaal secretaris Vlaams ABVV
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie
   • Verleyen Veerle, adjunct-algemeen secretaris ACV Puls
   • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
   • Vervoort Johan, verbondssecretaris ACV Leuven
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
   • Lemberechts Filip, Vlaams gewestsecretaris ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Boerenbond - BB
   • Ceyssens Lode, voorzitter Boerenbond
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO
   • Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO
  • Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Beckx Frank, gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen
   • Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
   • Aerts Bruno, directeur Verso
 • Leden van de Vlaamse Regering - vaste delegatie
  • Crevits Hilde, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
  • Jambon Jan, minister-president van de Vlaamse Regering
  • Rutten Gwendolyn, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
  • Weyts Ben, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

De overige ministers van de Vlaamse Regering zullen aan de vergaderingen deelnemen wanneer er punten op de dagorde staan die tot hun bevoegdheden behoren.

Wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
 • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV
 • Vanderpoorten Dirk, secretaris-generaal Vlaamse overheid, WSE