Samenstelling Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

  Voorzitter

  • Bourgeois Geert, minister-president van de Vlaamse Regering

  Leden

  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
    • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
    • Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV
    • Van Heetvelde Werner, federaal secretaris Vlaams ABVV
   • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
    • Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie
    • Verleyen Veerle, adjunct-algemeen secretaris ACV Puls
    • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
    • Vervoort Johan, verbondssecretaris ACV Leuven
   • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
    • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB
  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • Boerenbond - BB
    • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
   • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
    • Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO
    • Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO
   • Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen
    • Beckx Frank, gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen
    • Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
    • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
    • Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
    • Aerts Bruno, directeur Verso
  • Leden van de Vlaamse Regering - vaste delegatie
   • Bourgeois Geert, minister-president van de Vlaamse Regering
   • Crevits Hilde, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
   • Muyters Philippe, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
   • Tommelein Bart, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

  De overige ministers van de Vlaamse Regering zullen aan de vergaderingen deelnemen wanneer er punten op de dagorde staan die tot hun bevoegdheden behoren.

  Wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem

  • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
  • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV
  • Ruebens Martin, secretaris-generaal Vlaamse overheid, DKB
  • Vanderpoorten Dirk, secretaris-generaal Vlaamse overheid, WSE