Internationale samenwerking en kennisuitwisseling

Na de Europese Unie zijn de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de OESO de belangrijkste internationale instellingen voor de SERV.

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

De Internationale Arbeidsorganisatie in Geneve is de enige VN-instelling die als tripartite orgaan mee beheerd en gestuurd wordt door de sociale partners. Voor de SERV biedt deze instelling dan ook een uitgelezen mogelijkheid om zijn internationale missie waar te maken. Dankzij en in samenwerking met de Vlaamse Regering die voor de multilaterale samenwerking uitgebreide financiële middelen ter beschikking stelt, heeft de SERV meegewerkt aan tal van opleidingsprojecten in sociaal overleg. Met de Vlaamse Regering is er een stilzwijgende overeenkomst dat de SERV optreedt als technische partner bij de projecten voor sociaal overleg. Dit kunnen projecten zijn enkel met werkgeversorganisaties, enkel met werknemersorganisaties of met de beide samen.

De projecten worden gefinancierd door het Vlaamse IAO-Trustfonds dat een structurele samenwerking tussen de IAO hoofdzetel in Genève en het opleidingscentrum Turijn mogelijk maakt. De middelen van dit Trustfonds worden aangewend voor opleidingsprojecten, voor detachering van jonge Vlamingen bij de IAO en voor studie- en consultancy opdrachten.

In maart 2016 ondertekenden Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Guy Ryder directeur-generaal van IAO de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de tripartite multilaterale instelling IAO. De Vlaamse sociale partners werden vertegenwoordigd door SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt en door Pieter Kerremans. Vanaf 2016 heroriënteerde de Vlaamse Regering de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie en legde de focus op de verbetering van de positie van vrouwen en jongeren op de arbeidsmarkt en de werkvloer. Dit zijn bij uitstek terreinen waarop de sociale partners aanwezig zijn en een impact hebben.

Overzicht projecten

Er zijn op dit moment geen lopende projecten waaraan de SERV participeert.

Afgelopen projecten

 • 2013-2015 Follow up project Promotie van waardig werk en sociaal overleg in de Zuid-Afrikaanse haven Richards’ Bay en Mozambique
 • 2013 Het SERV-secretariaat nam in juni 2013 deel aan een workshop in Ankara in het kader van het IAO-project Waardig werk in de groene economie.
 • 2011-2013 Promotie van waardig werk en sociaal overleg in de Zuid-Afrikaanse haven Durban, in samenwerking met APEC en de Vlaamse Havencommissie; Dit is een gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands project dat naast een (klein) luik sociaal overleg ook vele technische opleidingen organiseerde.
 • 2008-2010: opleidingsproject voor het versterken van het sociaal overleg in Oekraïne (II)
 • 2007-2009: versterken en capaciteitsopbouw van de sociale partners in de landen van de Southern African Development Community (SADC)
 • 2006-2007: opleidingsproject voor het versterken van het sociaal overleg in Oekraïne (I)
 • 2005: impact assesment van de opleidingsprojecten in Estland en Letland
 • 2003-2004: opleidingsproject voor het bevorderen van het sociaal overleg in Letland
 • 2000-2002: opleidingsproject voor het bevorderen van het sociaal overleg in Estland
 • 1997-1999: opleidingsproject voor het versterken van de werkgeversorganisaties in de Baltische republieken
 • 1997-1998: opleidingsproject voor het managen van werknemersorganisaties in de Westbank en de Gazastrook
 • 1995: opleiding voor Tsjechische werknemersorganisaties inzake economische en financiële informatie en bedrijfsanalyses
 • 1993-1996: steun aan de werkgeversorganisaties in Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië.

Internationale Arbeidsconferentie

Elk jaar heeft in juni de Internationale Arbeidsconferentie plaats in Genève. 183 landen sturen afgevaardigden van de regering, van de werkgeversorganisaties en van de vakbonden naar de Conferentie die er de internationale arbeidsnormen en beleidsteksten bespreken en goedkeuren.
In functie van de agenda van de jaarlijkse Arbeidsconferentie stelt de Vlaamse vertegenwoordiger bij de multilaterale instellingen in Genève jaarlijks een afvaardiging samen die de Vlaamse overheid zal vertegenwoordigden. De SERV stuurt meestal een vertegenwoordiger uit. Deze maakt dan deel uit van de Belgische overheidsdelegatie.

International Labour and Employment Relations Association (ILERA)

Het SERV-secretariaat neemt deel aan het netwerk van de ILERA. Deze internationale vereniging telt meer dan 1000 leden en is gevestigd in de schoot van de IAO in Genève. De bedoeling van de organisatie is vooral internationale uitwisseling van kennis en ervaringen in sociaal overleg en industriële relaties.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Vlaanderen en de Vlaamse departementen nemen deel aan tal van comités en werkgroepen van de OESO en financieren verschillende activiteiten van de OESO. Ook het SERV-secretariaat wordt soms betrokken bij technische werkgroepen of andere fora. Daarnaast neemt de SERV sinds enkele jaren systematisch deel aan het jaarlijkse OESO-forum en dat zich buigt over de grote sociaal-economische uitdagingen.

Voorbije activiteiten

Op 23 september 2016 was een delegatie van de OESO aanwezig op SERVacademie over ‘The Future of Productivity’, die focuste op de bronnen van productiviteitsgroei, de analyse van de determinanten achter de daling in de productiviteitsgroei die kan worden vastgesteld en de mogelijkheden voor het beleid om daarop te reageren
Meer info