Internationale netwerking en vertegenwoordiging

De SERV verwelkomt geregeld internationale delegaties uit diverse hoeken (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, buitenlandse regionale sociaal-economische raden …) en informeert daarbij de organisatie en werking van het sociaal-economisch overleg in Vlaanderen.

Tegelijkertijd bouwt de SERV verder aan zijn netwerk met Europese en internationale organisaties.

 • In eerste instantie komen daarbij de Europese instellingen in het vizier, met de verschillende directoraten, het Europees Parlement, het Comité voor de Regio’s, het Economisch en Sociaal Comité, de Europese Stichting ter verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden …

Daarnaast onderhoudt de SERV continu zijn banden met zusterorganisaties in de buurlanden.

 • Samenwerking met buitenlandse regionale en/of nationale sociaal-economische raden worden aangeboord en onderhouden; cf. SER Nederland, CES Valencia, CESER Auvergne-Rhône–Alpes, CES Catalonië en CES Baskenland
 • Op 5 juni 2018 organiseerde het SERV-secretariaat een buitenlandse studiereis met het Dagelijks Bestuur naar de ILO te Genève. (5 juni 2018, meer info)

Vertegenwoordiging in internationale netwerken

Vandaag is het SERV-secretariaat vertegenwoordigd in volgende internationale netwerken:

 • International Labour and Employment Relations Association (ILERA) (dhr. Pieter Kerremans)
 • Transnationaal ESF-netwerken ‘Partnership’ en ‘Employment’ (mevr. Ria Van Peer)

Recent ontvangen internationale delegaties

 • Turks ministerie van Arbeid in het kader van EuropeAID. (26 januari 2017, meer info)
 • Studiebezoek vanuit de haven van Maputo, Mozambique. (19 mei 2015, meer info)
 • Delegatie vanuit de Finse onderwijswereld en jeugdwerking. (7 oktober 2014, meer info)
 • Studiebezoek ter bevordering van waardig werk en het sociaal overleg in de Zuid-Afrikaanse havens Durban en Richards Bay. (14 november 2011, meer info)
 • Delegatie uit Bosnië-Herzegovina over de betrokkenheid van sociale partners bij het innovatiebeleid. (26 april 2011, meer info)
 • Sociaal Economische Raad van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie. (21 april 2011, meer info)
 • Marokkaanse regio Oriental over betrokkenheid sociale partners bij het beleid van regionale ontwikkeling. (15 februari 2011, meer info)