Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de SERV en al zijn entiteiten:

  • Stichting Innovatie & Arbeid (inclusief Werkbaar Werk)
  • Commissie Diversiteit
  • Commissie Sociale Economie
  • Adviescommissie Economische Migratie
  • Mobiliteitsraad Vlaanderen
  • Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • SALV

De toegang tot de informatie op deze website is kostenloos. De gebruiker aanvaardt de volgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciƫle doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de SERV. Het copyright over de SERV-webteksten en de SERV-publicaties hoort toe aan de SERV. Gebruiken van teksten en beelden voor niet-commerciƫle doelen is toegestaan mits een correcte bronvermelding.

Voor de inhoud van documenten, beelden en websites van derden kan de SERV geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch copyrights toestaan. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van links naar andere websites.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kan in geen geval tegenover wie dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Het is de gebruiker toegestaan te linken naar de SERV-website, mits hiervan aan de SERV webmaster melding wordt gemaakt.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bv. inschrijven voor een event. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer info over de privacyverklaring en cookiebeleid vind je op:
www.serv.be/serv/pagina/privacyverklaring-en-cookiebeleid.