Week van de Geletterdheid

Op 8 september is de internationale dag van de Geletterdheid. In Vlaanderen voert het Plan Geletterdheid een hele week campagne. Bij ons kampt ongeveer 15% van de mensen met grote geletterdheidsproblemen. Zij hebben moeite met taal, rekenen, grafische gegevens en digitale toepassingen. Dat is een grote beperking in onze snel evoluerende en digitaliserende samenleving, bijvoorbeeld bij het vinden van werk.

promotionele banner voor de week van de geletterdheidHet is meer dan ooit belangrijk om ook deze groep arbeidskansen te bieden gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan door in te zetten op geletterdheidsversterking en de nodige ondersteuning te bieden op de werkvloer. Laaggeletterde en kortgeschoolde werkzoekenden activeren op de arbeidsmarkt is goed voor onze ondernemingen, de werkzoekenden en voor de samenleving. Een win-win-win dus.

Ook de werkpartners aan boord

De SERV werkt met volle overtuiging mee aan de Week van de Geletterdheid, die als thema geletterdheid in de werkcontext heeft. Een resultaatgericht activeringsbeleid en een inclusieve arbeidsmarkt vereisen aandacht voor geletterdheid. De SERV zet zich mee in voor extra arbeidsmarktkansen voor laaggeletterden en de groep burgers met geletterdheidsnoden, samen met alle geletterdheidspartners.

De SERV merkt veel gedrevenheid en goodwill bij de partners van het Plan Geletterdheid. Gezien de hardnekkigheid van de laaggeletterdheid in Vlaanderen dringt de SERV aan op een krachtige verderzetting van het geletterdheidsbeleid en een opschaling van het (volgend) Plan Geletterdheid. Het is van belang de gedeelde verantwoordelijkheid over verschillende beleidsdomeinen te duiden en geletterdheid als een horizontaal thema aan te pakken.

Contact