Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners sluiten akkoord uitbreiding begeleiding 50-plussers

werfbespreking door jonge en oude werknemerOp 14 januari 2011 bereikten de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners binnen VESOC een akkoord over de uitbreiding van de VDAB-aanpak 50+ naar oudere leeftijdsgroepen. De middelen worden hiervoor voorzien in het  Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP). Op termijn zullen alle werkzoekenden tot en met 58 jaar kunnen genieten van de systematische aanpak. Met het akkoord bevestigen de Vlaamse Regering en de sociale partners de engagementen uit het akkoord Samen op de bres voor 50+. Dankzij het akkoord willen de Vlaamse Regering en de sociale partners de competenties van 50-plussers valoriseren en versterken zodat dit zal leiden tot een verhoging van hun werkzaamheidsgraad.

Het akkoord omvat ook wijzigingen en aanvullingen voor de huidige aanpak op maat. Zo wordt het mogelijk dat de VDAB ook voor jobhunting, jobdating en jobcoaching een beroep kan doen op haar partners. De focus van de begeleiding wordt ook meer gelegd op competentiebeleid en het opleidingsaanbod wordt, ondermeer door kortere doorlooptijden, beter afgestemd op de behoeften van de doelgroep. In het najaar worden deze wijzigingen geëvalueerd.