Social partner peer review

Samen met het ESF Transnationaal Platform, ESF-Vlaanderen, BusinessEurope, de European Trade Union Confederation (ETUC) en SMEUnited, werd op 13 juni een ‘social partner peer review’ georganiseerd op de SERV.

Deze review bracht nationale en Europese sociale partners, ESF Managementautoriteiten en vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal Employment, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie, samen om te zoeken naar manieren om de betrokkenheid van sociale partners in de operationele programmacycli en projecten van het ESF te bevorderen.

Een 30-tal personen uit Vlaanderen, Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Roemenië namen deel aan de bijeenkomst. Goede praktijken uit Vlaanderen en Duitsland vormden de basis voor een gedachtewisseling over manieren om de relatie tussen de sociale partners en het nationale ESF-agentschap in de verscheidene Oost-Europese landen te versterken.

Vanuit de SERV-studiedienst namen Tim Buyse, Ria Van Peer en Ingrid Taelemans deel aan de uitwisseling. Voor de sociale partners waren UNIZO (Joris Renard) en ACLVB (Caroline Van de Sande) vertegenwoordigd.