SERV-experten op TAIEX-workshop clustering in Minsk

Op 20 en 21 juni 2017 vond in Minsk een workshop plaats rond de creatie en ontwikkeling van clusters. De workshop werd georganiseerd door het Ministerie van Economie van Belarus en gecofinancierd door het TAIEX-programma (Technical Assistance and Information Exchange) van de Europese Commissie. Doel van de workshop was om best practices inzake de ontwikkeling, governance en management van innovatieve en industriële clusters uit te wisselen en te analyseren hoe regionale competitiviteit gestimuleerd kan worden door clusterinitiatieven.

Vanuit de SERV namen Tim Buyse (SERV-studiedienst) en Katrien Penne (StIA) een expertenrol op tijdens de workshop. Katrien Penne lichtte het Europese clusterbeleid toe en trok lessen uit het clusterbeleid in Duitsland, Nederland en Wallonië. Tim Buyse zoomde dieper in op de evolutie van gericht clusterbeleid in Vlaanderen en op de uitrol en praktische aanpak van het nieuwe clusterbeleid door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Andere experten waren Enrique Pedros Beya (Cluster manager van de Catalan Cluster of Agricultural Means FEMAC) en Elżbieta Ksiażek (Management Representative voor PSTP Development, Adam Mickiewicz University Foundation).

De tweedaagse workshop werd bijgewoond door een 80-tal geïnteresseerden uit Belarus (nationale en regionale overheden, het bedrijfsleven, clusterinitiatieven en onderzoekers).

 

Over TAIEX

TAIEX heeft tot doel pas toegetreden lidstaten en kandidaat-lidstaten op korte termijn technische bijstand te verlenen bij het benaderen, omzetten, implementeren en afdwingen van de EU-wetgeving. Er wordt ook assistentie gegeven aan landen uit het EU-nabuurschapsbeleid (bijv. PHARE) en aan Rusland (TACIS). 

Meer weten