SERV en VLIR pleiten in Vlaams Parlement voor betere overheidsdata

De SERV en VLIR stelden op 22 februari 2022 hun gezamenlijk advies over betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en goed bestuur voor in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiƫn, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van die gedachtewisseling publiceert de SERV ook een uitgebreidere analyse over betere overheidsdata voor evidence based arbeidsmarktonderzoek en -beleid. Hiermee wil de SERV de oproep verder concretiseren, goede praktijken in het domein van arbeidsmarkt onder de aandacht brengen en de nood aan een beleidsdomeinoverschrijdende actie aantonen.