SERV in Bosnië-Herzegovina

Op 27 en 28 oktober nam een SERV-medewerker deel aan een TAIEX-workshop in het district van Brčko in Bosnië-Herzegovina. Dit district ligt in het noordoosten van Bosnië en is een gebied met zelfbestuur onder de soevereiniteit van Bosnië en Herzegovina. Het maakt tegelijk deel uit van de twee “entiteiten “Federatie van Bosnië en Herzegovina˝ en “Servische Republiek˝.

TAIEX is een Europees programma voor technische bijstand en informatie-uitwisseling  bedoeld om de instellingen van de kandidaat-lidstaten en het Europees nabuurschapsbeleid te ondersteunen bij de aanpassing aan het acquis communautaire. Dit doet het onder andere door studie- en evaluatiebezoeken, seminars, workshops en opleidingsbijeenkomsten te organiseren.

In het district van Brčko had een workshop plaats over het werkgelegenheidsbeleid en de rol van het sociaal overleg in andere lidstaten. Roemenië, Kroatië en België( Vlaanderen) leverden experten.

De Vlaamse afgevaardigden waren Hilde d’Aubioul van VDAB en Ria Van Peer van het SERV-secretariaat. Zij stelden het werkgelegenheidsbeleid voor en gingen dieper in op de wijze waarop in België/Vlaanderen het beleid tot stand komt en hoe de VDAB zijn doelpubliek bereikt.

De uitwisseling leerde dat het Brčko district kampt met een groot tekort aan jobs en dat er werk zal worden gemaakt van een aangepast beleid. Samenwerking tussen de verschillende entiteiten is daarbij noodzakelijk.