40 000 vragenlijsten over welzijn en stress op het werk de deur uit

Rond deze tijd ontvangen liefst 40.000 werknemers in Vlaanderen een vragenlijst over welzijn en stress op het werk. Het is al de zevende keer dat de SERV deze werkbaarheidsmeting organiseert. Krijg je de enquête in de bus, vul ze dan zeker in. Een hoge respons is niet alleen cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek maar ook belangrijk om werkbaar werk hoog op de beleidsagenda te houden. Benieuwd naar de resultaten? Die zullen eind 2023 klaar zijn. Intussen kan je de resultaten van eerdere metingen bekijken via de datatool op www.werkbaarwerk.be.

Vakbonden en werkgeversorganisaties zetten al geruime tijd in op meer werkbare jobs in bedrijven en instellingen. Met het vorig jaar afgesloten akkoord 'Iedereen nodig, iedereen mee’ willen ze nog een versnelling hoger schakelen voor werkbaar werk. De ambitie? Stappen vooruit zetten naar banen waarvan je niet ziek of overspannen wordt, motiverend werk met kansen op bijblijven en voldoende ruimte voor gezin en privéleven

Om de vinger aan de pols te houden ontwikkelde de SERV een werkbaarheidsmonitor die de evolutie in de kwaliteit van de jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart brengt. Sinds 2004 peilen onderzoekers van de SERV regelmatig bij een representatief staal van werknemers naar werkplezier en leermogelijkheden in de job, maar ook naar werkstressklachten en knelpunten om arbeid en gezin met elkaar te combineren.

In 2023 zijn we reeds aan de zevende editie toe. Een warme oproep dus om de vragenlijst in te vullen en op te sturen als je de werkbaarheidsenquête van de SERV in de bus krijgt.

Benieuwd naar de resultaten? Die zullen eind 2023 klaar zijn. Intussen kan je de resultaten van eerdere metingen bekijken via de datatool op www.werkbaarwerk.be.