Werkbaar Werkt!

Op donderdag 5 december 2019 vond hét event ‘Werkbaar Werkt!' plaats in Bluepoint in Antwerpen. De SERV en het Departement Werk/ESF organiseerden samen dit event naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van werkbaarheidsmonitor.Caroline Copers, voorzitter van de SERV verwelkomde de 260 aanwezigen. Ze stipte aan dat werkbaar werk nog steeds hoog op de agenda staat van de sociale partners.Frank Janssen presenteerde de cijfers van de 7de meeting van de werkbaarheidsmonitor. De werkbaarheid van de jobs in Vlaanderen staat onder druk. Een kleine helft van de Vlaamse werknemers heeft een ‘werkbare’ job. Hoofdoorzaak is het groeiende aantal werkstressklachten. Ruim één op de drie werknemers kampt met psychische vermoeidheidsproblemen. Vooral de sectoren onderwijs, zorg en welzijn en de voedingsindustrie hebben verontrustende scores. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 op basis van een grootschalige peiling bij 13.000 werknemers.Na de cijfers werden Caroline Copers, voorzitter van de SERV en Danny Vanassche, ondervoorzitter van de SERV door de dagmoderator Olivier Schalbroeck uitgenodigd voor een kort debat. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties willen samen nog verder gaan met de reeds opgezette projecten zoals de ‘werkbaarheidscheque’ en het akkoord ‘Iedereen aan boord’. Daarnaast moet werkbaar werk verder opgenomen worden in de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de verschillende sectoren.Keynote speaker Professor Koen Marichal begon zijn uiteenzetting met het beeld van een groep eenden. Met dit beeld en zijn schoolrapport uit het tweede leerjaar legde hij uit hoe de rollen van leidinggevenden maar ook van hun medewerkers veranderen. Dat vereist nieuw gedrag én een sterk flankerend beleid.Daarna werden in 2 rondes 7 verschillende, inspirerende workshops aangeboden. Voor meer info zie de verslagjes en presentaties van de workshops.De dag werd op een werkbare, maar eigenzinnige manier afgesloten met een stukje improvisatietheater. Drie acteurs gingen aan de slag met nieuwe woorden die de deelnemers die dag hadden geleerd en verbeeldden de werkvloer bij Leasing Lage Landen (die alles leasen behalve auto’s).