Werkbaar Werk op tafel

Zestig werknemers en zelfstandige ondernemers namen op 11 juni 2017 deel aan het participatie-evenement “Werkbaar Werk op tafel”. De sociale partners hadden hen uitgenodigd om een hele dag te praten over werkbaar werk. De werkbaarheidsmonitor voor 2016 toonde aan dat de werkbaarheidsgraad achteruit gaat. Het belangrijkste pijnpunt is stress op het werk.

Het doel van het overleg was verhalen te verzamelen over mogelijke oorzaken en oplossingen voor werkstress. De deelnemers deelden enthousiast hun ervaringen met elkaar en noteerden verschillende insteken voor de sociale partners.

Gewapend met deze feedback, de input van experten en de cijfers uit de werkbaarheidsmonitor, zijn de sociale partners klaar voor overleg om een actieplan rond werkstress te realiseren.