SERVacademie Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in ondernemingen

Bij de documenten vind je een meer uitgebreid verslag, samen met de presentaties van de sprekers.
Prof Monique Kremer (WRR) verwijst voor meer info over haar bijdrage naar de webpagina Voor de zekerheid.

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in ondernemingen is een thema dat sterk leeft op de werkvloer én hoog staat op de beleidsagenda. Ondernemingen hebben heel wat vragen over het flexibel inzetten van werknemers in een complexe en snel veranderende economische omgeving. Ze overwegen andere contractvormen dan het traditionele vaste contract, uitbesteding en flexibele arbeidstijdregelingen om voldoende wendbaar te zijn. Werkenden stellen zich dan weer vragen in welke mate en in welke vormen flexibiliteit voor hen wenselijk is. We zien vandaag ook nieuwe of meer hybride vormen van inzet van arbeid en van intermediairs die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Flexibele arbeid is duidelijk een thema dat leeft.

Tijdens de SERVacademie schetsten we de situatie vandaag in Vlaanderen: in welke mate en in welke vormen komt flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in de ondernemingen voor? Welke rol speelt uitzendarbeid hierin? Welke ontwikkelingen zien we bij de inzet van freelancers? De onderzoekers van de Stichting Innovatie & Arbeid presenteerden hierover inzichten uit recente onderzoeksprojecten. Prof. Struyven schetste vervolgens de bredere dynamieken op de arbeidsmarkt, zoals de bewegingen bij aanwerving van personeel en de transities die werkenden op de arbeidsmarkt maken op basis van nieuwe bevindingen in het kader van de Viona Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek. 

Onderzoekers van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) belichtten de evoluties op de Nederlandse arbeidsmarkt en trokken hieruit lessen over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Tot slot reflecteerden de sociale partners over de ontwikkelingen vandaag en de uitdagingen voor het beleid en was er ruimte voor vragen van het publiek.