De Europese pijler van sociale rechten

Klein boekje, grote kracht?

17 december 2018

Eurocommissaris Marianne Thyssen praat op de SERV over de Europese Pijler van Sociale Rechten

Op maandag 17 december hield de SERV een academie over de Europese pijler van sociale rechten en de betekenis ervan voor Vlaanderen, de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse sociale bescherming.

Dertien maanden geleden ondertekenden de Europese regeringsleiders in het Zweedse Gotenburg de Europese pijler van sociale rechten. Hierin legden ze de sociale EU-uitgangspunten vast waarnaar alle landen in hun nationale beleid zouden moeten streven. De twintig beginselen voor het ondersteunen van eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en welvaartsstaten moeten als kompas dienen voor het beleid van de lidstaten en Europese instellingen. Het gaat bv. over het recht op onderwijs en loopbaanbegeleiding, gelijke kansen, faire lonen, sociale dialoog, huisvesting en pensioenen.

Hans Maertens, voorzitter van de SERV, verwelkomde de meer dan 90 aanwezigen waarna Ria Van Peer (voormalig medewerker SERV-studiedienst) de sociale pijler inleidde en haar persoonlijke kijk gaf op het belang van de pijler voor het Europese integratieproject.

EU-commissaris Marianne Thyssen werd uitgenodigd om de totstandkoming van de pijler te situeren en het initiatief te kaderen binnen de beleidsagenda van de Commissie Juncker. Mevr. Thyssen schetste onder meer het belang van de pijler om meer opwaartse convergentie te creƫren tussen de lidstaten en ons voor te bereiden op de nieuwe wereld van het werk.

Vervolgens gaven prof. dr. Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Bea Cantillon (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck) hun eigen kijk op de pijler, en werden voorstellen gelanceerd tot verdere concretisering, uitwerking en verdieping van het initiatief.

Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd voor een receptie en netwerkmoment.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijgevoegde presentatie.