SERV-rondetafel transitie naar circulaire economie - technologie, textiel hout en chemie

 

20180627_Ronde_tafel_circulaire_economie.jpg

De SERV organiseerde op 27 juni 2018 een eerste rondetafel over de transitie naar circulaire economie met volgende sectoren : technologie & maakindustrie, textiel & houtbewerking en chemie, kunststoffen & lifesciences.

Deze rondetafel past in het traject van de SERV om te komen tot beleidsaanbevelingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Eerder publiceerde de SERV een startnota over circulaire economie. De SERV bracht ook de barrières voor een circulaire economie in kaart.

Voor elke sector gingen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en sectorfondsen in op twee hoofdvragen:

  • Wat doen jullie concreet rond circulaire economie en waarom?
  • Wat zijn jullie noden of verwachtingen t.a.v. de overheid en het interprofessioneel sociaal overleg in de SERV?

De rondetafel werd voorgezeten door Annick Lamote en Peter Van Humbeeck. Voor bijkomende vragen of reacties kunt u contact opnemen met hen via alamote@serv.be  (02 209 01 02) of pvhumbeeck@serv.be  (02 209 01 01).