SERV-rondetafel transitie naar circulaire economie - recyclagesector

 

SERV_20180925_rondetafel_circulaire_economie_recyclagesector.jpg

De SERV organiseerde op 25 september 2018 een rondetafel over de transitie naar circulaire economie met de recyclagesector.

Deze rondetafel past in het traject van de SERV om te komen tot beleidsaanbevelingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Eerder publiceerde de SERV een startnota over circulaire economie. De SERV bracht ook de barrières voor een circulaire economie in kaart. Op 27 juni vond een eerste rondetafel plaats met de sectoren: technologie & maakindustrie, textiel & houtbewerking en chemle & lifesciences (zie verslag).
De vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden gingen in op twee hoofdvragen:

  • Wat doen jullie concreet rond circulaire economie en waarom?
  • Wat zijn jullie noden of verwachtingen t.a.v. de overheid en het interprofessioneel sociaal overleg in de SERV?

De rondetafel werd voorgezeten door Annick Lamote, bijgestaan door Tim Buyse en Mieke Valcke. Voor bijkomende vragen of reacties kunt u contact opnemen met alamote@serv.be  (02 209 01 02).