SERV-rondetafel transitie naar circulaire economie - landbouw, voeding, distributie

 

rondetafel circulaire economie landbouw voeding distrubutie

De SERV organiseerde op 12 november  2018 een rondetafel over de transitie naar circulaire economie met de sectoren landbouw, voeding en distributie.

Deze rondetafel past in het traject van de SERV om te komen tot beleidsaanbevelingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Eerder publiceerde de SERV een startnota over circulaire economie. De SERV bracht ook de barrières voor een circulaire economie in kaart. Op 27 juni vond een eerste rondetafel plaats met de sectoren: technologie & maakindustrie, textiel & houtbewerking en chemle & lifesciences (zie verslag).
De vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden gingen in op twee hoofdvragen:

  • Wat doen jullie concreet rond circulaire economie en waarom?
  • Wat zijn jullie noden of verwachtingen t.a.v. de overheid en het interprofessioneel sociaal overleg in de SERV?

De rondetafel werd voorgezeten door Annick Lamote.
Voor bijkomende vragen of reacties kunt u contact opnemen met alamote@serv.be  (02 209 01 02).